Aangifte van levensverzekeringen bij het Centraal Aanspreekpunt

Aangifte van levensverzekeringen bij het Centraal Aanspreekpunt

Beste lezer,

De Belgische wet van 8 juli 2018 betreffende de organisatie van een centraal contactpunt voor rekeningen en financiële contracten en het Koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het CAP hebben nieuwe vereisten geïntroduceerd voor Belgische levensverzekeringsmaatschappijen en buitenlandse levensverzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn, meer bepaald met betrekking tot het rapporteren van informatie aan een Centraal Aanspreekpunt (CAP) aangaande levensverzekeringscontracten.

Deze wet, die op 1 augustus 2019 in werking is getreden, breidt de registratie- en communicatieverplichtingen van het CAP, dat binnen de Nationale Bank van België (NBB) werd opgericht, uit tot verzekeringsmaatschappijen en de levensverzekeringscontracten van het type Tak 21, 23 en 26.

Deze maatschappijen hebben dus de verplichting informatie met betrekking tot het oprichten, bestaan, de beëindiging of overdracht van de contractuele relatie met een polishouder door te geven aan het CAP, dat bijgehouden wordt door de Nationale Bank van België.

Echter, per maatschappij zullen hier wel documenten voor ondertekend dienen te worden door alle verzekeringsnemers.

Wij zullen u hierover de komende maanden contacteren of u wordt rechtstreeks per brief gecontacteerd door de verzekeringsmaatschappijen zelf.

Voor alle informatie of voor hulp om deze documenten in te vullen kan u steeds op ons rekenen.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Maak een vrijblijvende afspraak op:
053 706 806
info@fin-advi.be
online afspraak

 

Over de auteur

mm

Related posts