Brengt het geld in uw vennootschap niets op?

Brengt het geld in uw vennootschap niets op?

Beste lezer,

U heeft een vennootschap of vereniging. Een eenmanszaak of een multinational, dat maakt weinig uit.

Uw vennootschap of vereniging heeft een veilige buffer aan cash, ergens op een zichtrekening of een spaarrekening.
U merkt dat deze centen niets opbrengen, integendeel: zij kosten uw vennootschap zelfs geld.
Maar dat vindt u ok, want er is geen alternatief wanneer u de centen beschikbaar wenst te houden voor wanneer het nodig is.

Of toch? Bestaat er een alternatief voor de bancaire rekeningen? Alle puntjes van de zogenaamde TAK26 even op een rij.

Blijft het geld beschikbaar voor de vennootschap of vereniging?

Ja. U kan op elk ogenblik aan de centen.

Kan ik kiezen hoeveel en wanneer?

Het enige verschil met een spaarrekening is dat er minimum een bepaald bedrag moet worden gestort.
Meestal gaat dit om 15.000 euro de eerste keer, en 5.000 euro voor volgende spaarbedragen.
U kiest zelf wanneer u stort, zoals bij een spaarrekening.

Brengt dat netto evenveel op als een spaarrekening?

M.a.w.: houdt u, na kosten, evenveel over als wat u bij een spaarrekening overhoudt? Ja, en meer!

Een spaarrekening brengt u vandaag 0,01% basisrente op bij de meeste banken. Dit is vóór kosten. U krijgt daarbovenop nog een getrouwheidspremie wanneer de centen lang genoeg blijven staan, wat uw totaalrendement op 0,11% kan brengen (voor kosten).

U kan deze centen op een eenvoudige manier meer laten opbrengen.
U kiest zelf voor een vast rendement van 0% of 0,35% per jaar (ná kosten), en krijgt er jaarlijks een winstdeelname bovenop.

Is dat even veilig als een spaarrekening?

Ja.

Hoe zit dat fiscaal?

Net zoals bij een spaarrekening, betaalt uw vennootschap of vereniging belastingen op de rente.
U betaalt, net zoals bij een spaarrekening, geen taksen bij aanvang.

Fiscaal gezien kan men dus stellen dat, net zoals een spaarrekening, de TAK26 voor uw vennootschap of vereniging neutraal is.

Meer informatie?

Contacteer ons op info@fin-advi.be of de gegevens op www.fin-advi.be voor een vrijblijvend voorstel.
Wij vinden voor uw zaak het meest passende product bij de meest passende maatschappij.

Over de auteur

mm

Related posts

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More