Archive for Category: Kleinkinderen

Wat zijn de valkuilen bij een schenking van een woning (met voorbehoud van vruchtgebruik)?

Medio 2015 werd de Vlaamse schenkbelasting op onroerend goed gewijzigd. Sindsdien hebben veel bezitters van onroerend goed hun woning geschonken aan hun erfgenamen, bij wijze van “erfplanning”.
Maar er zijn twee belangrijke valkuilen gekoppeld aan zo’n schenking.

Read More

Van welke vragen ligt u wakker?

Kan u tenminste één van deze vragen aanduiden waar u regelmatig van wakker ligt? Maak dan zo snel mogelijk een vrijblijvende afspraak met ons kantoor. Informeer uzelf en laat uw zorgen los.
Contacteer ons op 053/706.806 of info@fin-advi.be

Read More

Hervorming van het erfrecht: let op voor uw vroegere schenkingen (update)

Vanaf 1 september 2018 zijn er nieuwe regels in voege voor nalatenschappen. Indien u niet wenst dat bepaalde nieuwe regels van de hervorming van het erfrecht (in werking op 1 september 2018) van toepassing zullen zijn op uw oude schenkingen, dient u vóór 31 augustus 2018 een ‘verklaring van behoud’ af te leggen.

Read More