Archive for Category: Update

Hervorming van het erfrecht: let op voor uw vroegere schenkingen (update)

Vanaf 1 september 2018 zijn er nieuwe regels in voege voor nalatenschappen. Indien u niet wenst dat bepaalde nieuwe regels van de hervorming van het erfrecht (in werking op 1 september 2018) van toepassing zullen zijn op uw oude schenkingen, dient u vóór 31 augustus 2018 een ‘verklaring van behoud’ af te leggen.

Read More