Archive for Category: Verklaring

Wat kan ik (juridisch) doen tegen dementie?

Wanneer iemand dement wordt of alzheimer ontwikkelt, hoeft er niet meer te worden gewezen op de impact die zo’n slepende aandoening kan hebben op het gezinsleven. Maar wat wel kan worden vermeden, zijn de juridische gevolgen van een onbekwaamheid.

Read More

Hervorming van het erfrecht: let op voor uw vroegere schenkingen (update)

Vanaf 1 september 2018 zijn er nieuwe regels in voege voor nalatenschappen. Indien u niet wenst dat bepaalde nieuwe regels van de hervorming van het erfrecht (in werking op 1 september 2018) van toepassing zullen zijn op uw oude schenkingen, dient u vóór 31 augustus 2018 een ‘verklaring van behoud’ af te leggen.

Read More