Impact nieuwe Vlaamse Regeerakkoord

Impact nieuwe Vlaamse Regeerakkoord

Beste lezer,

sinds eind september hebben we een nieuw Vlaams Regeerakkoord voor regering Jambon-I.
Maar wat zou/zal de impact hiervan (kunnen) zijn op uw erfenis, schenkingen, nalatenschap, …  indien alles gerealiseerd wordt?

 1. Wachttermijn bij roerende schenkingen van 3 jaar naar 4 jaar:
  Indien u roerende goederen wenst te schenken, dan zijn die daarom niet direct onderworpen aan schenkingsrechten.
  Ofwel doet u de schenking onderhands en wordt de schenking niet geregistreerd door een notaris.
  Hierbij betaalt u geen schenkingsrechten maar dient de schenker nog minstens 3 jaar na de schenking te leven (m.n. de verdachte periode).
  Ofwel schenkt u via een notaris, die deze schenking registreert. Hierbij dient u niet minstens 3 jaar te leven maar betaalt u wel onmiddellijk schenkingsrechten.
  De grootteorde is afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de begunstigde, dat gaat van 3% tot 7%.
  In het regeerakkoord dat begin deze maand werd gepubliceerd, geeft de Vlaamse Regering aan deze termijn met een jaar te willen verlengen. Zij wil de schenkers ertoe aanzetten om hun schenking te laten registreren en de daaraan verbonden schenkingsrechten te betalen.
 2. Lagere erfrechten voor derden/vreemden:
  De klassieke gezinnen van weleer worden in de huidige maatschappij meer en meer vervangen door nieuwe samengestelde gezinnen.
  Er zijn ook meer en meer alleenstaanden, met of zonder kinderen.Om hieraan tegemoet te komen wil de nieuwe regering de erfrechten voor alleenstaanden zonder kinderen naar derden laten zakken van 55% in het huidig tarief naar het tarief in rechte lijn zijnde 3% voor de eerste 50.000 euro, 9% voor de volgende 200.000 euro en 27% vanaf 250.000 euro.
 3. Beding van aanwas (opgemaakt voor 18/9/18) blijft geldig:
  Onder de nieuwe regels blijft het ouder beding van aanwas voor 18/9/2019 geldig.
  Partners met een groot leeftijdsverschil konden elkaar bevoordelen via deze weg.
  Sinds 18/9/2019 is dit niet langer mogelijk.
 4.  Afschaffing van het fiscaal voordeel bij een duolegaat samen met een liefdadigheidsinstelling:
  Iemand zonder directe aanverwanten kan zijn begunstigden een fiscaal voordeel bezorgen door middel van een duolegaat waarin hij een liefdadigheidsinstelling opneemt. De begunstigde ontvangt een lagere bruto som, maar door het fiscaal voordeel bij deze opstelling houdt hij netto meer over. Hier kan binnenkort een einde aan komen, aangezien de Vlaamse Regering het zuiver altruïstisch element van een duolegaat wil herstellen door het fiscale voordeel weg te nemen voor de erfgenamen, tot grote paniek bij de liefdadigheidsinstellingen die deze techniek actief promoten.
  Voor particulieren is er echter nog geen reden tot paniek door de in punt 2 besproken wijziging.

Heeft u nog meer vragen hieromtrent of begint u te twijfelen aan uw huidige erfplanning?
Aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend.

053/706.806
info@fin-advi.be

Over de auteur

mm

Related posts

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More