Is uw pensioensparen up-to-date?

Is uw pensioensparen up-to-date?

Beste lezer,

Is uw pensioensparen up-to-date?

Bent u tussen 18 en 65 (67) jaar oud, dan kan u aan “pensioensparen” doen.
Dit kan op verschillende manieren en bij een heel aantal maatschappijen en/of banken.

U kan vandaag kiezen tussen twee systemen van pensioensparen:
1. Het klassieke systeem, waarbij u tot 960 euro (2018) per jaar kan sparen en hiervoor een belastingvermindering krijgt van 30%.
2. Het nieuwe systeem, waarbij u sinds dit jaar tot 1.230 euro (2018) kan sparen en hiervoor een belastingvermindering krijgt van 25%.

Welke keuze u ook maakt, de manier waarop u spaart is eigenlijk geheel aan uzelf (dynamisch, agressief, behoudend, conservatief, …).

Dit betekent dat u liever goed ingelicht wordt over wat kan en dat u zo nu en dan uw huidige spaarvorm best eens laat nakijken. Iemand van 18 jaar oud spaart en investeert (normaal gezien) op een andere manier dan iemand die al 30 of 40 jaar bezig is. Het is immers niet omdat u dynamisch was in uw jeugd, dat u vandaag nog dezelfde strategie wenst te volgen.

En toch blijkt dat vele “pensioenspaarplannen” gedurende de looptijd nooit worden herzien.
Dit geldt niet alleen voor het klassieke pensioensparen. Er zijn nog andere manieren van “fiscaal” sparen die u misschien nog niet heeft ontdekt, waardoor u misschien belangrijke belastingvoordelen misloopt. Indien u die wel kent en heeft, kunnen deze spaarvormen toch aan een herziening toe zijn.

Specifiek voor pensioensparen gelden de volgende algemene regels en voorwaarden om een belastingvoordeel te kunnen genieten:
– U bent een Belgische Rijksinwoner (of u woont in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte).
– U bent minstens 18 jaar oud en nog geen 65 (67) jaar oud.
– Het contract moet minstens 10 jaar lopen.
– De begunstigde bij leven bent u zelf, de begunstigde bij overlijden is de echtgenoot of de partner waarmee u wettelijk samenwoont, of uw bloedverwanten tot en met de tweede graad.

Wenst u hierover meer informatie of een persoonlijk advies, neem zeker contact op voor een vrijblijvende afspraak.
Fin-advi kan samen met u nakijken wat u kan en mag doen, zo ook op welke manier en bij welke maatschappij(en) u dit best doet.
Bent u reeds optimaal bezig, dan zal u dat uiteraard ook van ons horen.

Over de auteur

mm

Related posts