Archive for Tag: Verklaring

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More

Wat kan ik (juridisch) doen tegen dementie?

Wanneer iemand dement wordt of alzheimer ontwikkelt, hoeft er niet meer te worden gewezen op de impact die zo’n slepende aandoening kan hebben op het gezinsleven. Maar wat wel kan worden vermeden, zijn de juridische gevolgen van een onbekwaamheid.

Read More

Hervorming van het erfrecht: let op voor uw vroegere schenkingen (update)

Vanaf 1 september 2018 zijn er nieuwe regels in voege voor nalatenschappen. Indien u niet wenst dat bepaalde nieuwe regels van de hervorming van het erfrecht (in werking op 1 september 2018) van toepassing zullen zijn op uw oude schenkingen, dient u vóór 31 augustus 2018 een ‘verklaring van behoud’ af te leggen.

Read More