Testament in tijden van Corona

Testament in tijden van Corona

Beste lezer,

Vandaag gaat iedereen gebukt onder de maatregelen rond het Corona-virus.
Veel mensen denken uiteraard ook aan hetgeen hopelijk niet gebeurt en willen hun zaken voor de zekerheid in orde brengen.

Notarissen worden meer dan anders aangesproken om testamenten te laten verlijden.
Veel mensen wensen hiervoor, begrijpelijk, de weg te kiezen voor het notarieel testament, dat nog steeds de voorkeur geniet boven een eigenhandig testament.
Zeker omdat in het laatste geval er snel kan gezondigd worden tegen de vormvereisten, maar ook omdat men dikwijls niet zeker is hoe men zijn of haar intenties het best verwoordt.

Het probleem is echter dat notarissen in deze tijden zelf niet happig zijn om veel contacten te leggen en al zeker niet om zich te verplaatsen teneinde een testament ter plaatse te verlijden.
Dit is begrijpelijk, en zeker nog tot 5 april, maar dit wordt waarschijnlijk verlengd, zullen notarissen geen niet-dringende afspraken inboeken.

Ons burgerlijk wetboek bevat een bepaald artikel, art. 985 dat het volgende zegt:
“Testamenten gemaakt in een plaats waarmee alle verkeer verbroken is ten gevolge van een besmettelijke ziekte, kunnen worden gemaakt voor de vrederechter, of voor een van de municipale ambtenaren der gemeente, in tegenwoordigheid van twee getuigen.”

Het feit dat hier ook twee getuigen moeten aanwezig zijn, maakt echter zelfs dit soort testament niet vanzelfsprekend bij de huidige geldende maatregelen.

De wetgever bekijkt vandaag of een ‘noodwet’ ervoor kan zorgen dat de vereiste getuigen (tijdelijk) niet zouden nodig zijn, bij een notarieel testament. Vraag is of dit veel zal veranderen aan de mogelijkheden een afspraak te maken zolang de maatregelen van kracht zijn. Zeker als u zich niet of moeilijk kan verplaatsen.

U kan uw testament zeker zelf opmaken en het is evengoed geldig, wanneer het voldoet aan de vormvereisten.
In elk geval blijft de juiste constructie van uw testament belangrijk.

Bij Fin-advi kunnen we zeker mensen helpen die hun eigenhandige testament wensen te laten nakijken.
In deze tijden staan we (onder meer) daarvoor ter beschikking.
Dit doen we, zolang de maatregelen van kracht zijn, uitzonderlijk tegen een kleine dossierkost, waarbij de gebruikelijke erelonen niet worden aangerekend.

U bent dan zeker dat uw testament rechtsgeldig en afdwingbaar is.

Aangezien deze dienstverlening volledig op afstand kan verlopen (via e-mail en telefonisch overleg) loopt niemand daarbij risico.

Fin-Advi

#staysafe #covid_19 #stayhome

Over de auteur

mm

Related posts

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More