Uw huwelijkscontract afstoffen

Uw huwelijkscontract afstoffen

Beste lezer,

Heeft u een huwelijkscontract? Of heeft u er geen? Of weet u dat niet precies?
Heeft u onlangs nog stil gestaan bij het waarom van uw huwelijkscontract? Of van het niet hebben ervan?
En komt uw huwelijkscontract nog overeen met uw huidige situatie?
Met de huidige stand van de wetgeving? Met uw misschien gewijzigde doelstellingen?

Wanneer mensen samenleven en een gezin vormen, maken ze allerlei afspraken. Soms leidt dit tot het vaststellen van een aantal afspraken in wat men noemt een huwelijkscontract. Ook wanneer men dit niet letterlijk zelf vastlegt in een huwelijkscontract, hebben gehuwde mensen een overeenkomst, waarvan de inhoud door de wetgever wordt bepaald.

Ongehuwde mensen vallen dan met betrekking tot sommige beschermingsmaatregelen uit de boot, en zijn misschien beter af wanneer ze alsnog huwen.
Hoe het ook zij, de regels die partners vastleggen in een huwelijkscontract, zijn niet onveranderbaar.
Al worden ze vaak wel zo beschouwd.
Partners die hun huwelijkse voorwaarden na verloop van tijd eens onder de loep nemen, zijn nog steeds te zeldzaam.
Of deze voorwaarden nu uit een contract of uit de wet voortvloeien.

Een huwelijkscontract bevat voornamelijk regels met betrekking het einde van het huwelijk. In onze sector gaat het dan meestal om de bescherming van de langst levende echtgenoot en/of de kinderen. Zowel in eerste als in eventuele volgende huwelijken.
Dit zijn meestal belangrijke regels, die de kern raken van wat partners voor elkaar willen betekenen mocht een van hen beiden plots wegvallen.
Op welke manier wensen partners dat de langst levende van hen kan beslissen over het vermogen dat ze samen hebben opgebouwd?
Of moeten ook de kinderen al (gedeeltelijk) beschermd worden?
Zo’n afspraken die moeten leiden tot een of andere vorm van bescherming van uw partner (of uzelf) zijn te belangrijk om zomaar in een schuif te laten liggen om stof te verzamelen.

Het is belangrijk dat u deze zaken van tijd tot tijd laat nakijken en eventueel advies inwint over een mogelijke update.
Laat nakijken of uw vroegere bedoelingen nog wel verwoord zijn in uw oudere overeenkomsten, of in de sindsdien gewijzigde wetgeving. Op zich kan daar geen termijn op worden geplakt.

In elk geval zou dit nazicht zeker best gebeuren bij een wijziging in de gezinssituatie (geboorte, aankoop woning, wegvallen hypotheek, wijziging van statuut, pensionering, …). Het komt erop neer dat iedereen de reflex zou moeten hebben om bijvoorbeeld te zeggen: “We kopen een huis. Kijk eens na of we ons huwelijkscontract moeten aanpassen…”

Bij Fin-Advi kijken we uw huwelijkscontract na en wijzen we u op de probleempunten die zich eventueel stellen.
In het beste geval is uw contract in orde. Zo niet, vertellen we u wat u het beste doet en wat u best bij de notaris vraagt.
Desgewenst maken we zelfs een ontwerp op voor de notaris van uw keuze, rekening houdend met uw wensen.

Over de auteur

mm

Related posts

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More