Vergeet niet ook dit jaar uw buitenlandse levensverzekeringen aan te geven in uw personenbelasting

Vergeet niet ook dit jaar uw buitenlandse levensverzekeringen aan te geven in uw personenbelasting

Beste lezer,

Ook dit jaar dient u opnieuw in uw aangifte personenbelasting aan te duiden of u buitenlandse effectenrekeningen, levensverzekeringen of juridische constructies heeft.

Meer specifiek is het voor de buitenlandse individuele levensverzekering(en) reeds verplicht sinds aanslagjaar 2013 om het aan te geven in de personenbelasting. De fiscus vraagt (nog steeds) geen stand van de reserve, de huidige afkoopwaarde of premiebetalingen.
Echter sinds 2017 wordt veel informatie hieromtrent met de meeste landen wel automatisch uitgewisseld.

Ook indien u vorig kalenderjaar de polis(sen) volledig heeft opgenomen dient u deze nog dit jaar aan te geven.

Ook voor uw echtgenoot, uw wettelijk samenwonende partner of uw niet-ontvoogd minderjarig kind dient u dit aan te geven, indien hij/zij de verzekeringsnemer is van een buitenlandse individuele levensverzekering.

Begunstigden van zo’n levensverzekering hoeven dit niet te doen.

Welke levensverzekeringen worden bedoeld?

Het gaat hier over levensverzekeringen van het type TAK 21 waarbij er een bepaald rendement gegarandeerd wordt, levensverzekeringen van het type TAK23 (beleggingsverzekeringen) maar ook de bruidsschat- en geboorteverzekeringen van het type TAK22 en schuldsaldoverzekeringen.

Wat indien u dit niet doet of in het verleden niet gedaan heeft?

In dat geval heeft u een onjuiste aangifte ingediend en gelden de gebruikelijke administratieve sancties.

Indien u hierbij hulp nodig heeft, aarzel niet om ons te contacteren op 053 706 806 of info@fin-advi.be

 

Over de auteur

mm

Related posts