Wat kan ik (juridisch) doen tegen dementie?

Wat kan ik (juridisch) doen tegen dementie?

Beste lezer,

Wat kan u (juridisch) doen tegen dementie?

Wanneer iemand dement wordt of alzheimer ontwikkelt, hoeft er niet meer te worden gewezen op de impact die zo’n slepende aandoening kan hebben op het gezinsleven. Hetzelfde geldt voor andere vormen van wat men in het jargon noemt ‘onbekwaamheid’ (men denke aan een plotse coma, een spierziekte, …)

Niet alleen het sociale leven binnen het gezin lijdt hieronder, ook de toenemende (geneeskundige) zorgen voor het getroffen gezinslid eisen tijd en energie.
Uiteraard kan hieraan niet veel worden verholpen, zolang de geneeskunde geen oplossingen vindt.

Maar wat wel kan worden vermeden, zijn de juridische gevolgen van een onbekwaamheid.
En die hebben een zwaardere impact dan velen vermoeden.
In veel gevallen hebben mensen niets of niet veel geregeld voor het geval een van de gezinsleden (meestal ouders) onbekwaam zou worden. Als dit dan gebeurt, staat men dikwijls voor een voldongen feit.

En plots merkt men dat, voor alle belangrijke beslissingen – zoals de verkoop van de woning omdat men liever in een zorgcentrum zou verblijven, of kleiner wenst te gaan wonen, tot zelfs het beheer over de spaarrekening of effectenportefeuille van vader of moeder – men niet meer zelf kan beslissen. In vele gevallen komt dan zelfs een vrederechter meekijken of alles loopt zoals het hoort.

Bovenop de bekommernissen die de familie dan al zou hebben op vlak van zorg, komt men dan in een situatie terecht waar veel administratie (zeker bij bewind) bij kan komen kijken en de beslissingen die moeten worden genomen, steeds kunnen worden gecontroleerd door derden.

Dit kan voorkomen worden.
U kan vandaag, samen, in gezinsverband, de grondlijnen vastleggen voor alles wat met het beheer van uw bezittingen te maken heeft. Op zo’n manier dat, wanneer het noodlot dan toch toeslaat en bijvoorbeeld vader dement wordt, vaststaat dat moeder alleen kan beslissen om de woning te verkopen of een nieuwe auto te kopen; dat, wanneer beide ouders zorgbehoevend en onbekwaam zouden worden, de financiële beslissingen kunnen worden genomen door een vooraf aangeduid kind, of meerdere kinderen, of een goede buur, zoals men zelf wenst.

Zo kan u in alle rust op voorhand bespreken, samen met het gezin, hoe iedereen dit ziet en kan met alle bekommernissen worden rekening gehouden, zodat niemand achteraf voor voldongen feiten komt te staan en eventuele familieruzies worden vermeden.

Fin-Advi kan u volledig begeleiden, van de correcte opmaak van het papierwerk tot de eventuele begeleiding bij uw notaris.
Alles op maat van wat u en uw gezin belangrijk vinden, zodat u tenminste van de juridische nadelen van een onbekwaamheid gespaard blijft.

Zoals steeds is een eerste gesprek hierover vrijblijvend

Over de auteur

mm

Related posts

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld. U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken. Via een Nederlandse notaris heeft u wel de keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Read More