Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

Beste lezer,

Wordt de kaasroute opnieuw gesloten?

Wel als het zou afhangen van CD&V fractieleider Verherstraeten.
N-VA lijkt dit in eerste instantie te volgen, gelet op het feit dat Vlaams minister van Begroting Diependaele hierover ‘overleg pleegt met zijn Nederlandse collega’.

U bent vrij om uw (roerend) vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen. Dat is uiteraard geen probleem als u dat zonder enkele voorwaarde doet. Het voorbeeld bij uitstek is de bankgift (of kleinere bedragen in cash, of een juweel,…).
Papa en/of mama schrijven 25.000 euro over aan zoon- of dochterlief, en daarmee is de kous af.
U hoeft niet naar het registratiekantoor te stappen om de schenking middels een overeenkomst te registreren, u hoeft dus ook geen schenkingsrechten te betalen. Die keuze heeft u.

Opgelet: indien u kiest om uw schenking niet te registreren en dus 0% dient te betalen, dient de schenker momenteel nog 3 jaar en 1 dag te leven om het geschonken bedrag uit de successierechten te halen.
Ook deze termijn staat momenteel ter discussie om te verlengen van 3 naar 4 jaar …

Voor sommige zaken zal u een document op moeten maken. Dit is het geval wanneer u bepaalde voorwaarden wenst te koppelen aan de schenking. Een gewone bankgift volstaat dan niet, want u zal die voorwaarden op papier moeten zetten.
Sommige voorwaarden kan u zelf formuleren in een onderhandse akte (zoals conventionele terugkeer, een bepaalde last, etc.).

Er zijn echter voorwaarden die verplicht via de notaris dienen te worden geregeld.
U heeft dan geen keuze: u dient een notariële akte op te laten maken.
Dit is ook het geval indien u bepaalde roerende goederen wenst te schenken, zoals aandelen van een familiebedrijf of rechten in een verzekeringspolis. Feitelijk zal u alle schenkingen, waarvan u het voorwerp niet hand-tot-hand kan afgeven via een notariële akte dienen te schenken.

Probleem

Wanneer u een Vlaamse notaris inschakelt, is deze verplicht uw akte te laten registreren waardoor u verplicht bent de Vlaamse schenkbelasting te betalen (deze bedraagt in regel 3% of 7%).
U heeft keuze om de akte niet te registreren, en 0% te betalen.

Oplossing

De Nederlandse notaris. Deze is immers (vandaag) niet verplicht de akte van een Belgische Rijksinwoner te registreren.
U heeft nu wel keuze om de akte niet te registreren en 0% te betalen. Dit is de ‘kaasroute’.

Dat het hier zou gaan om het sluiten van een achterpoortje voor de superrijken, is niet correct.
Vele van onze cliënten bouwen vandaag bescherming in rond hun spaargeld, om ervoor te zorgen dat bij een plots overlijden of een plotse onbekwaamheid de partner of de erfgenamen niet in problemen zitten. Dit is niet meer dan gezond verstand.
Dat zij nadien (een deel van) hun vermogen willen schenken, is niet altijd ingegeven door een fiscale overweging.

Wat er ook van zij, mensen die vandaag op het punt staan een gecontroleerde of voorwaardelijke schenking te willen doen, zonder schenkbelasting te willen betalen, doen er best aan niet te lang meer te twijfelen.
Anders kan het zijn dat u binnenkort iets verder zal moeten rijden dan tot net over de Nederlandse grens…

Wie vragen heeft, kan ons contacteren op 053 706 806 of info@fin-advi.be.
Misschien zijn er in uw situatie zelfs alternatieven…

Over de auteur

mm

Related posts